Datakällor, Resurser & Verktyg

Nedan följer en sammanställning av bra datakällor, artiklar, litteratur, verktyg och guider för att bidra i arbetet med datajournalistik.

Klicka på en rubrik för att expandera.

API:er & data-källor

Exempel

Guider

Kurslitteratur

Artiklar

Dataverktyg