Vad är Midhack?

Sista anmälningsdatum till Midhack 2016 har passerat men hör gärna av dig till oss på crew@midhack.se så ser vi till att du kommer med i ett lag ändå. Annars är du varmt välkommen att ansöka nästa år.

MittMedia och Mittuniversitetet anordnar den 19-20 november ett 24-timmars hackathon för de som studerar till att bli journalister, bildjournalister, informatörer, kommunikatörer, grafiker, systemvetare, datatekniker och ingenjörer. Det finns inga förkunskapskrav, du behöver alltså inte vara expert!

Midhack anordnas i syfte att inspirera och motivera samarbete som kan agera grogrund för nya sätt att konsumera nyheter. Under 24 timmar tävlar du och ditt lag mot andra lag om äran och en prispott på 10 000 kr. Midhack är också ett unikt tillfälle att skapa nya kontakter och imponera på MittMedia. Två deltagare i förra årets vinnande lag fick senare jobb på MittMedia som projektledare respektive utvecklare och en tredje Midhack-deltagare gör just nu sitt exjobb där.

Ditt lag kommer att bestå av studenter med olika inriktningar, där alla bidrar med sin kompetens. Vad ni sen skapar i ditt lag är upp till er. Det kan vara en datadriven nyhetsstory, en fungerande tjänst, ett koncept, början på ett examensarbete eller en ny app m.m.

Bra att veta

Ni får använda vilka öppna datakällor ni vill, här finns flera exempel på datakällor, liksom på opendata.se. Fler datakällor kan tillkomma och dessutom kan ni arbeta med data som ni själva skaffat tillgång till. Antingen tar du med dig din egen laptop eller får du möjlighet att sitta i Mittuniversitetets datorsalar. Kör du och ditt lag fast finns alltid journalister, redaktörer, programmerare och UX-kompetens från MittMedia tillgängliga och kan guida er framåt.Förhållningsregler

Syftet med Midhack är att vi ska sprida kunskap, samarbeta och lära av varandra samtidigt som vi har kul. Detta i en trygg miljö. För att möjliggöra detta måste alla deltagare, organisatörer och mentorer som deltar på Midhack följa dessa förhållningsregler. Alla inblandade förväntas bidra till att skapa en trygg miljö för alla närvarande.

Ha följande i åtanke:

Trakasserier

Alla sorters trakasserier är förbjudna. Alla skall kunna känna sig trygga oavsett könstillhörighet, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, handikapp, utseende, etnicitet, religion, bakgrund, nationalitet, tidigare erfarenheter eller brist på erfarenhet, osv. Sexuellt anspelande språk, bilder samt ovälkommen sexuell uppmärksamhet är olämpligt och bryter mot dessa förhållningsregler.

Fotografering

Fotografera gärna under evenemanget men se till att de personer som är med på bilden har gett sitt samtycke. Bilder kommer även att tas av organisatörerna, om man inte vill att bilder där man är med publiceras i sociala medier eller andra kanaler skall man meddela fotografen detta.

Våld & Droger

Midhack har ett strikt förbud mot alla typer av droger, inklusive alkohol. Inget fysiskt eller verbalt våld kommer att tolereras.

Konsekvenser

Deltagare som bryter mot dessa förhållningsregler kommer att få en varning, om tillsägelsen ej hörsammas, eller om det är allvarliga överträdelser kommer denna person bli ombedd att avlägsna sig från området. En person som blivit avstängd kommer inte kunna ta del i eventuella lagvinster.

Något att rapportera?

Om du känner att något av ovanstående inte respekteras på Midhack, kontakta då omgående Teresia Edling, projekthandläggare, på nummer 010-1428304. Eller maila teresia.edling@miun.se när som helst under evenemanget. Vi hoppas att alla deltagare kommer att respektera dessa förhållningsregler och att alla kommer att känna sig trygga och ha riktigt roligt under evenemanget.

GLHF, happy hacking!

/Midhack crew
Hur ser programmet ut?